Články

Chýbajúce čísla

Chýbajúce čísla

Archeológ skúma operáciu delenia, ktorá je už dokončená a so všetkými jej krokmi vytesaná do balvanu. Kvôli erózii skaly mnohé čísla nie sú čitateľné. našťastie Osem čitateľných číslic poskytuje dostatok informácií, aby sme mohli poskytnúť chýbajúce čísla. Zdá sa, že existuje veľa správnych odpovedí; Pokiaľ viem, existuje len jedna uspokojivá obnova problému.

Riešenie