Podrobne

Hádanka novej hviezdy

Hádanka novej hviezdy

Táto zvláštna hádanka bola navrhnutá na základe nedávneho vyhlásenia francúzskeho astronóma, ktorý tvrdí, že identifikoval novú hviezdu prvej veľkosti.

Ilustrácia ukazuje, ako učiteľ opisuje svoj nový objav svojim spoluobčanom. Zaujal pozíciu pätnástich hviezd rôznych veľkostí a teraz sa chystá ukázať, aký je jeho nový objav na oblohe.

Uvidíme, či nakreslíš tvar päťcípej hviezdy, ktorá je omnoho väčšia ako ktorákoľvek iná, ale nedotýka sa žiadnej z nich!

Riešenie

Nasledujúci obrázok ukazuje, kde by francúzske hviezdy mali nájsť novú hviezdu, ktorá sa ukazuje byť tak astronomická, že zatienila všetky ostatné hviezdy.